“  Dataschrift, 
         onderzoek naar techniekinspiratie en innovatie  ”

In de afgelopen jaren heb ik naast mijn carrière in datamanagement een mooie interactie gehad met projecten rond techniekinspiratie. In deze projecten aan onder meer basis- en middelbaar onderwijs wordt voor mij duidelijk dat voor mij op dit gebied een rol is weggelegd. 

Leerlingen hebben in het onderwijs behoefte aan extra uitdaging en techniekinspiratie. Het onderwijs kan zich verder vormen naar het gedachtegoed rond de 21e vaardigheden. Leraren en scholen hebben interesse in verandering, innovatie in het onderwijs - maar zijn hierin om begrijpelijke redenen vaak nog terughoudend. Er wordt gezocht naar goede voorbeelden voor een verfrissende aanpak.

Mijn doelstelling is om méér te laten gebeuren vanuit de energie van de leerling, maar hoe vormen we daar zelfsturende teams? En, hoe gaat de docent om met deze verandering? En, hoe starten we zulke activiteiten en projecten op een snelle en verfrissende manier.

Om mijn inspiraties bij deze projecten een meer duurzaam formaat te geven heb ik het éénmansbedrijf Dataschrift gevormd. Vanuit een vaste basis in data consultancy creëer ik voor mijzelf voldoende speelruimte om inspirerende en innovatieve projecten te ontwikkelen. Projecten die voor de deelnemers ontzettend leuk en inspirerend zijn, en die tegelijk een blijvend voorbeeld zetten voor een innovatieve aanpak.

Met dit format wordt het voor mij mogelijk om innovatieve projecten vanuit inspiratie te starten, en er op te vertrouwen dat planning- en budget details in de loop van het project worden ingevuld. Een verfrissende, maar onzekere aanpak J  

“  Dataschrift, 
         ervaren in software en datamanagement  ”

   

- 10+ jaar ervaring in senior, lead rollen t/m manager

- 15+ jaar ervaring in consultancy-style aanpak van opdrachten en projecten

- 20+ jaar ervaring in projectmatig werken in technische vakgebieden


Dit is een ervaring die de volgende sterke punten heeft opgeleverd:


Nieuwe onderwerpen sinds 2016 

- Teach now or never, 21st century techniek inspiratie voor jong en oud

 

Mijn doelstelling is om méér te laten gebeuren vanuit de energie van de leerling, maar hoe vormen we daar zelfsturende teams? En, hoe gaat de docent om met deze verandering? Het onderwijs is op zoek naar voorbeelden en mogelijkheden om zichzelf op dit gebied te vernieuwen. 

- Techniekers en teams, coaching naar agile en zelfsturing

Dit thema klinkt ook door op de gewone werkvloer. Het is voor mij vanzelfsprekend om altijd te streven naar een voor elk teamlid inspirerende balans tussen persoonlijke interesse en het onderhanden werk. Vanuit mijn rol als externe consultant ontstaat er een nieuwe perspectief voor de opdrachtgever en het team. 

Mijn streven is om de kennis, interesse én de energie van technieker/programmeur/medewerker optimaal te benutten door hun rollen en taken allereerst vanuit hun eigen perspectief te laten beleven en te beschrijven. Doordat het resultaat breed wordt gedragen is deze robuust en duurzaam. De organisatie geeft middels milde veranderingen de ruimte voor deze invulling. De werkhouding en de rollen binnen een team 'leen' ik graag vanuit de beschrijving van scrum, agile en lean.

Mijn doel is om de dagelijkse activiteiten méér te laten gebeuren vanuit de natuurlijke energie vanuit de werkvloer. De vraag blijft in hoeverre dit wordt gevoeld als een verandering... of als een verademing?

- Techniek documentatie, werkbeschrijving en ISO 9001 handboek

Een goed gebalanceerde documentatie welke 'vanuit het team' is geschreven helpt het team om dagelijkse activiteiten te stroomlijnen en onderling te coördineren. Daarentegen kan een slordige einddocumentatie zorgen voor een onvoldoende rendement voor het gehele project.

Zoals dit geldt voor werkbeschrijvingen, procesdocumentatie, ISO 9001 handboeken, geldt dit ook voor elk ander techniek document. Mijn doel is om, uitgaande van de techniek inhoud, evenveel aandacht te geven aan vorm en effectiviteit van een document. 

- Techniek inspiratie, consultancy en klankboard

Als externe sparringpartner laat ik mij graag inzetten als creatieve, maar ook vooral kritische gesprekspartner. Vrijuit sparren over een nieuw techniek idee, een vernieuwende projectaanpak, ... alles rond techniek, ICT, datamanagement, webdevelopment, IOT en innovatie.

Breed aanbod onder de noemer: Dataschrift 

In 2016 en 2017 zijn deze aspecten samengekomen; en op dit kruispunt vormt zich nu "Dataschrift".

“  Dataschrift, 
         datamanagement, techniekinspiratie en innovatie  ”